zoya.net.pl - logo
Zoya.net.pl - menu

Płyty ZOYA 2.0/3.0 o grubości 2 i 3 cm przeznaczone są wszędzie tam gdzie wymagane jest uzyskanie powierzchni o najwyższej wytrzymałości. To doskonałe rozwiązanie o wyjątkowej estetyce i użyteczności w dobrej cenie dla przestrzeni publicznych i prywatnych. To szeroki zakres formatów, struktur, powierzchni, odcieni, jak również łatwość montażu na różne sposoby. Płyty ZOYA 2.0/3.0 stanowią idealną alternatywę dla tradycyjnych produktów takich jak kostka brukowa czy deska.

Zastosowanie ZOYA 2.0

Zastosowanie ZOYA 3.0

Właściwości

Sposoby montażu

Zoya - sposoby montażu - układanie na żwirze lub piasku

Układanie na żwirze lub piasku

  Żwir (Grunt)
 • Płyta gresowa ZOYA 2.0,3.0
 • Warstwa drobnego żwiru
 • Warstwa stabilizująca
 • Warstwa odsączająca
 • Grunt
 • Żwir (strop) - Układanie na pokryciach płaskich
 • Płyta gresowa ZOYA 2.0,3.0
 • Balast(żwir)
 • Warstwa izolacyjna
 • Warstwa separacyjna
 • Element termoizolacyjny
 • Powłoka nieprzepuszczalna
 • Podbudowa nachylona
 • Strop
Zoya - sposoby montażu - układanie na żwirze lub piasku

Układanie na podłożu trawiastym

  Trawa (Grunt)
 • Płyta gresowa ZOYA 2.0,3.0
 • Warstwa ziemi z podłożem trawiastym
 • Warstwa drobnego żwiru
 • Warstwa stabilizująca
 • Warstwa odsaczająca
 • Grunt
Zoya - sposoby montażu - układanie na żwirze lub piasku

Układanie podniesione na pokryciach płaskich

  Posadzka podniesona(strop) na pokryciach płaskich
 • Płyta gresowa ZOYA 2.0
 • Wspornik odległościowy(stały lub regulowany lub samopoziomujący)
 • Warstwa separacyjna
 • Element termoizolacyjny
 • Powłoka nieprzepuszczalna
 • Podbudowa nachylona
 • Strop pokrycia
 • Zaleca się montaż płytek na 5 wspornikach: 4 skrajnie + 1 po środku

  Ostrzeżenie:
  Przy instalowaniu desek 2 cm jako sustemu tarasowanego z podwyższonym wspornikiem płyta może ulec pęknięciu. Dlatego producent zaleca sprawdzenie konkretnego zastosowania przed instalacją. W pewnych warunkach płyta 2 cm powinna być wzmocniona warstwą siatki z włókien lub blachy ocynkowanej. Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić do niewłaściwego użycia produktu lub spowodować poważne uszkodzenia lub obrażenia

Zoya - sposoby montażu - układanie na żwirze lub piasku

Układanie na podbudowie z zastosowaniem kleju

  Podbudowa (Grunt)
 • Płyta gresowa ZOYA 2.0,3.0
 • Podbudowa
 • Warstwa poziomująca
 • Warstwa żwiru stabilizowanego chudym betonem
 • Grunt
 • Podbudowa (strop) - Układanie na pokryciach płaskich
 • Płyta gresowa ZOYA 2.0,3.0
 • Warstwa cementowa
 • Warstwa separacyjna
 • Element termoizolacyjny
 • Powłoka nieprzepuszczalna
 • Podbudowa nachylona
 • Strop
pobierz katalog